Roterande ryggrad

Feldenkrais®

En kombination av Österländsk visdom och Västerländsk vetenskap.

En unik metod för välbefinnande och hälsa


Feldenkrais känns mer angeläget än någonsin.

Sambandet mellan rörelse och tanke och sambandet till Ukraina.

Moshe Feldenkrais föddes i Ukraina (då en del av Ryssland) av judiska föräldrar. 1918 gav han sig som 14-åring iväg från sitt hemland till Palestina. Början på en lång livsresa.


”I’m not after Flexible Bodies but Flexible Minds”.

Genom att utforska och lära genom Feldenkrais utvecklas ditt sätt att röra dig, nya synapser i hjärnan banas och nya problemlösningar blir möjliga.
Att få stabilitet, flexibilitet ökar inte bara balansen i kroppen utan också balansen i tanken, en dynamik i kropp och hjärna.


Moshe Feldenkrais
Vetenskapsmannen och fysikern Moshe Feldenkrais (1904-1984) inspirerades av judo och andra österländska kampsporter. Metoden baseras på omfattande kunskaper i anatomi, neurologi och ingående studier av människans utvecklingsfaser.

Syftet är att höja individens medvetenhet både kroppsligt och mentalt. Genom att fokusera på känslan och upplevelsen av rörelsen kan nervsystemet utveckla funktioner och samband med individens rörelsesystem, uppmärksamheten riktas mot hur rörelsen sker – inte enbart att den sker. Det är samma medfödda förmåga att lära genom att känna och uppleva, som guidar ett litet barn i dess rörelseutveckling, i t.ex att lära sig att gå – utan att någon förklarar hur detta skall ske.


Jag hoppas att du vill inspireras, lära och utforska i gemenskap. I mina trevliga Feldenkraisgrupper, eller individuellt på bänk hos mig i Floda.
Där kan du även få hjälp med trauman, fysiska eller emotionella, då jag även arbetar med Somatic Experiencing® och Organic Intelligence®


Mer om Feldenkrais® på Sv förbundet för auktoriserade Feldenkraispedagoger (SFAF)


Läs gärna Sofie Turses översättning av ”The Brain´s Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity” av Norman Doidge, M.D. Ursprunget till Feldenkraismetoden


 Organic Intelligence®

"The job is enjoyment"

Where does the lines of this sving end?

In a very old beech tree or further out. Dreams of svinging with lines far out in the sky. Only the fantasy is the limitation.
Seeing a child sving is fascinating, so much joy and laughter.

A different way of experiencing the world.
It is wonderful to be able to make a change for others.

I will soon drive to my grandchildren and son.

Just by playing, listening, being I can make a difference to them and myself. "Will you stay over night?" my 5-year old grandson, "Yes!"

The differentiation has already started.

A phone call "Are you coming soon? Stop writing!" And so I will.

Love seeing them. Longing and dreaming are part of it.
Keep svinging!

Texten ovan kommer från min tid som moderator i End of Trauma™Course, en del av utbildningen OICC. Jag tycker den passar som en introduktion till OI.

The Organic Intelligence® Coach Certification (OICC) program is a rigorous one year, 200-hour immersion in OI’s Post Trauma Growth methods.

Taught to thousands worldwide, OI Coaching is a deeply attuned conversational interaction that works directly with the growth trends of a client’s neurobiology.

Graduates have trained to work with individuals for both online and in-person coaching and to:


- Understand the science-based fundamentals of systems theory, graduate-level psychological theories, and mindfulness.

- Grow clients’ processing bandwidth, planning, and problem solving abilities at the source: our human neurobiology.

- Recognize clients’ emergent states that lead naturally toward their biology becoming Auto-Organizing—the basis of self-healing.

- Work with an emphasis on attunement to the client in the here and now.

- Use Organic Intelligence’s ISOMA™ framework to make change safely—not just in the cognitive or emotional realms

—but with training in all aspects of the client’s experience: Image, Sensation, Orientation, Meaning and Affect (ISOMA).


In OICC, coaches discover how neurobiology, psychology, complexity science, ethics, and spirituality find their weave in a compassionate and deeply attuned coaching relationship.

Läs och lär mer om Organic Intelligence®

Tillbaka

Bildtext: WAKING THE BABYTIGER! Small babytiger and his siblings help sick infants in Swedish hospitals.

 Somatic Experiencing®


En metod att få gamla och nya trauma att ”gå över”.

Vi kan tänka

”Äsch det där lilla och det var så länge sen,det var väl inget.”

”Varför bry sig om det, det som hänt mig kan inte göras ogjort”.

”Jag slog bara huvudet, det gick bra”

Intellektet förstår att händelsen är över men i kroppen sitter minnet kvar. Det är först när kroppen förstått som livet går vidare.

Trauma tar mycket energi.

Energi som istället kan användas till att leva fullt ut.

När jag arbetar med trauma hjälper jag dig

att lyssna på och få din kropp att förstå att det kan gå över.

Det är Somatic Experiencing®, SE.

Somatic Experiencing ® (SE) är en kroppsbaserad behandlingsmetod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock och trauma.

Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD, som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Dr. Peter Levine PhD har forskat och arbetat med stress och trauma de senaste 30 åren. (hämtat från SE-föreningen i Sveriges hemsida)


”Jag borde vara bra, men det går inte över.”

Det akuta mottagandet efter trauma är viktigt. Trauman, både fysiska och emotionella, behöver bli sedda/bemötta/omhändertagna, 

annars kan de ge symptom i form av smärta, oro, avstängdhet, upprepade skador mm.
Traumat kan ha skett nyligen eller för länge sen. Vårdpersonalen varit skicklig och den fysiska skadan redan läkt. Det kan hända ändå. ”Jag mår inte bra”


Traumat måste förstås/bearbetas på flera nivåer     – känslomässigt (emotionellt)    – kognitivt (intellektuellt/logiskt)     – fysiologiskt (kroppsligt).

Genom SE kan du få hjälp så att kroppen och nervsystemet verkligen förstår att faran, händelsen, olyckan är över.
Hur? Bl a genom att:   – ge tid    – lyssna till kroppens fysiologi, dess reaktioner     – utveckla förmågan att orientera i rummet     

                                       – bygga upp en inre trygghet så att kroppens alarmsystem kan slå av.

Det finns möjlighet att gå vidare, det kan gå över.

Tillbaka

Till meny