2021, ett nytt friare år

En väntans och längtans tid.
Vi är redan inne i slutet på januari i detta väntans år 2021.
I vart fall är det så jag känner, ett väntans år, ett längtans år. Längtan efter att umgås fritt, att komma ifrån den rädsla som präglar mångas beteende idag. Rädslan för ett virus. Rädsla förlamar socialt liv. Längtan efter ett liv utan restriktioner.
Kanske kan den nu påbörjade vaccinationen göra att framför allt många äldre vågar sig ut och kan aktivera sig socialt igen, att barn får börja idrotta, att kommunala idrottshallar, simhallar, uteskridskobanor!! öppnar igen.
Hälsomässigt har det senast året varit förödande för många. Det är så lätt att rasera sin fysiska status, det tar så mycket längre tid att bygga upp den igen. Och social isolering, hur sorgligt är inte det.
Jag önskar att ansvariga myndigheter och politiker kunnat vidga sitt seende och väga in många olika hälsoaspekter i sina beslut. Gjort en konsekvensanalys, haft en strategi eller åtminstone en röd tråd de följt, eller kanske en blå. 

Jag ser framåt
Ljuset återvänder, det mesta blir lättare.
Under hela pandemitiden 2020 har jag har haft Feldenkraisgrupper igång, med fysisk närvaro i lokal. Vi har hållit avstånd och känt oss friska när vi träffats och det har fungerat bra.
Flera av mina kollegor i Feldenkrais har flyttat sina grupper till det digitala verktyget Zoom. Även jag har fått den frågan men är tveksam. Livet är så digitalt just nu att det kan behövas en kontrast.

En stor, ljus, bra lokal i Lerums Scoutgård, Riddarsten där vi kan hålla avstånd och med närhet till naturen.


Två grupper i Feldenkrais under våren med tre kursstarter

Jag vill ge möjligheten att hålla igång och träffas. När så mycket stängt ner ser jag det som viktigare än någonsin.
Det blir ett välbehövligt avbrott att komma till kurstimmen, möta kursdeltagare, få utföra enkla och komplexa rörelser, få småprata lite, få lite vanlighet.
Jag tycker Feldenkrais kommer bäst till sin rätt på detta vis då det handlar om socialt samspel lika mycket som något annat.

Sååå…med envishet håller jag fast vid fysiska kurser. Jag tycker det är roligt och de som kommer har uppskattat att i dessa tider få fortsätta möta andra människor. 
Min förhoppning är att även du vill vara med. Jag har delat upp vårens kurs i tre för att göra det lättare att börja vid olika tidpunkter. Jag vet att flera väntar på vaccinering innan de vill komma igång.
Lokalen är stor men jag kommer att begränsa antalet deltagare. Avstånd är viktigt!
Och naturligtvis följer jag med i rapporteringen om pandemin.

Vill du vara med i första kursomgången så hör dig till mig så snart som möjligt!
Ta hand om er, /Annika

Vårens kursprogram

Lerums scoutgård, stora salen, Riddarsten, Lerum, 
Kurstart 1: Tisdagen den 2 februari, 9.30-10.30 och 18.00 -19.00
                      5 ggr,  Pris 700:-

Kurstart 2: Tisdagen den 16 mars, 9.30-10.30 och 18.00 -19.00
                      5 ggr,  Pris 700:-

Kurstart 3: Tisdagen den 20 april, 9.30-10.30 och 18.00 -19.00
                      5 ggr,  Pris 700:-
Feldenkrais, medel – Grupper där vi blandar lugnare med intensivare

Läs mer om kurserna
(öppnas i en ny flik