FI – Functional Integration

Feldenkrais individuellt

Under en Individuell lektion leder jag dig. Det kan ske på olika sätt.

  • Jag tar med mina händer över ditt arbetet att röra dig.
  • Jag ber dig göra en del av rörelsen och jag leder den andra.
  • Det kan kombineras med att jag verbalt göra dig uppmärksam på vad du gör och vad du kan göra på annat sätt.

Detta underlättar för dig att upptäcka och erfara nya möjligheter i rörelser och förmågan att handla.
Det är ett samspel mellan Dig och mig och sker oftast liggande på bänk.

Det är din egna tid

Feldenkkrais individuelltTa möjligheten till en egen stund i lugn och ro.
Vi utgår från det som är bra, förstärker det och rör oss försiktigt närmare det som är problem.
Eller, -Jag vill bli bättre på ”detta”! Hur gör jag?
Feldenkrais Indivduellt

Boka individuell Feldenkraistimme

Du får en timme helt anpassad til dig.
Jag tar hand om dig.
Mycket skonsamt, inga häftiga ryck. Vi undviker det som smärtar.
Du lär inom de som är lätt och behagligt.

På en tid som passar dig. Pris 850:-
Ring, smsa eller maila så hittar vi en tid som passar dig och mig.

Functional Integration            Mottagningsrum_1000