ATM – Awareness through  movement ®

Varje timme baseras på hur skelettet arbetar, hur nervsystemet reagerar på input och på små barns motoriska utveckling.

Rörelser är verktygen som ger dig kunskap om dig själv och hur du rör dig.
Tänk dig att få träna i en miljö där du avgör hur mycket du gör, där ingen bedömer din prestation, där din kropps begränsningar respekteras samtidigt som nya rörelser introduceras.
En trygg plats som ger dig möjlighet att upptäcka nya naturliga, fria rörelser och utveckla en tydligare bild av dig själv.
En plats som kan stärka dig genom att den uppmuntrar dig till att själv ta ansvar för ditt eget lärande, din egen träning och din egen utveckling. Där fokus ligger på kvalitet inte prestation.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet innan du börjar – var och en börjar i sin egen takt från sin egen nivå.
En ledig klädsel rekommenderas.
Många deltagare berättar hur de gör saker annorlunda, en del hur de kan göra saker de aldrig kunnat förut.

 

Vad ger dessa timmar?Feldenkrais in Venice

En variation av rörelsesekvenser.
Vid varje träningstillfälle erbjuds en ny ATM, dvs olika övningar varje gång, med olika fokus. Några ATM:er är mycket enkla medan andra kan vara både utmanade och förvirrande och föra dig rätt mot dina rörelsegränser. Det sker dock på ett lugnt och varsamt sätt, vilket hjälper ditt nervsystem att skapa nya förbindelser och mönster. Du får fler valmöjligheter i dina rörelser.

Ökad självmedvetenhet och kreativitet.
Syftet är att du ska lära känna dig själv bättre genom rörelse, både fysiskt, känslomässigt och intellektuellt.
Ex. Vad gör du/hur reagerar du när du inte vet hur du ska göra? Hur vet du att du verkligen ”slappnar av”?
Eftersom lektionerna är verbala, måste du lyssna och tänka samtidigt som rör dig. Att förstå, att ägna lite tid åt att vara uppmärksam mot dig själv på detta sätt och sedan praktisera det ute i det verkliga livet, kan förändra och skapa nya förutsättningar.

Att lugna ditt nervsystem och utmana detsamma.
Många ATM:er är lugna, och uppmuntrar dig att leta efter behagliga, lätta rörelser, vilket gör att lektionerna kan kännas avslappnande.
Andra övningar är mer komplexa och kan även utvecklas till stora vidlyftiga rörelser. Då blir utmaningen att behålla kvaliteten i rörelsen utan att pressa och anstränga sig själv för mycket.

Ta hand om dig själv.
Att utmanas i en ATM och samtidigt ta väl hand om sig själv är inte helt lätt. Vad än rörelserna i övningen är, ska du göra dessa i din egen takt och inom din egen förmåga. Det ska finnas utrymme kvar till din rörelsegräns. Då skapas förutsättning för ny inlärning.
Tvärtemot den i vårt prestationssamhälle rådande filosofin att ”ju mer du gör, ju mer du tar i – desto bättre”.

ATM ger dig möjlighet att bryta detta sätt att tänka, eftersom du får bättre resultat genom att göra mindre.

Ta med din nya kunskap till andra mer fartfyllda aktiviteter.