Somatic Experiencing

Bildtext: WAKING THE BABYTIGER! Small babytiger and his siblings help sick infants in Swedish hospitals.


Winter rose”Jag borde vara bra, men det går inte över.”

Det akuta mottagandet efter trauma är viktigt.
Trauman, både fysiska och emotionella, behöver bli sedda/bemötta/omhändertagna annars kan de ge symptom i form av
smärta, oro, avstängdhet, upprepade skador mm.
Traumat kan ha skett nyligen eller för länge sen. Vårdpersonalen varit skicklig och den fysiska skadan redan läkt.
Det kan hända ändå. ”Jag mår inte bra”

Traumat måste förstås/bearbetas på flera nivåer,
– känslomässigt (emotionellt)
– kognitivt (intellektuellt/logiskt)
– fysiologiskt (kroppsligt).

Genom SE kan du få hjälp så att kroppen och nervsystemet verkligen förstår att faran, händelsen, olyckan är över.
Hur hjälper det? Bl a genom att:
– ge tid
– lyssna till kroppens fysiologi, dess reaktioner
– utveckla förmågan att orientera i rummet
– bygga upp en inre trygghet så att kroppens alarmsystem kan slå av.

Det finns möjlighet att gå vidare, det kan gå över.

 SE kompletterar Feldenkrais
och kan vid behov vävas in, vilket ger den individuella Feldenkraistimmen en extra dimension.
En timme SE följt av en timme Feldenkrais upplevs positivt av flera.
”Jag får den tid jag verkligen behöver.

En SE-timme, 60 min, 850 kronor. Tidsbokning


Nervous system interaction SE and Feldenkrais

I gave a Feldenkrais FI-lesson to a woman the other day. A woman who has joined my ATM-classes almost since I started my practice in 2005.
She said something interesting, something I find worth sharing.

”When I’m with my hourses, my dog, time just fly. My thinking mind takes a rest and I feel my body calm down. I am just there.
Can it be that the nervous system of the animals support my system?”

I believe ”yes”, as one nervous system has a great impact on another nervous system. The animals can support your two lower brain systems, help regulate them and make you calm down.

Our FI-lesson continued and new things came up:
”I sometimes think I should do some Feldenkrais at home between classes. But I never remember what we have done, impossible. During the ATM-classes, while lying on the floor, I just listen to your voice, go into my body. I do and I sense. And the outcome is so amazing.
What’s around me, life outside, is gone. It feels for me like a way of meditation, and at the same time my body organizes.”

While ”letting go” the nervous system does its job. After a FI-lesson or an ATM-class you system keeps processing. The lesson is just the start. To let it be and se what comes out is a good way to benefit from the class or lesson.
You learn even if you don’t remember the sekvenses in the lesson.
Your body remembers and takes care of your needs at the moment.

I think this is a good example of how Feldenkrais and Somatic Experiencing can work together and complement each other.

Vill du veta mer om SE? Titta  på nedanstående länkar.

SE-föreningen i Sverige

Somatic Experiencing® Trauma Institute

Mer information kommer framöver.