En kombination av Österländsk visdom och Västerländsk vetenskap. 

En unik metod för välbefinnande och hälsa


Moshe Feldenkrais

Dr Moshe Feldenkrais  var en ryskfödd israel som doktorerade i fysik på Sorbonne. Han var en aktiv idrottare och hade svart bälte i judo.Under en fotbollsmatch drabbades han av en svår knäskada. Genom att kombinera sitt kunnande i fysik och judo med sitt intresse för neurofysiologi lärde han sig gå igen utan smärta –
Feldenkraismetoden var född. Läs mer om Moshe Feldenkrais

Läs Sofie Turses översättning av  ”The Brain´s Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers of Neuroplasticity” av Norman Doidge, M.D. Ursprunget till Feldenkraismetoden


Unik metod – använder skelettet

Skelettet är kroppens tyngsta och starkaste organ.
Feldenkrais® lär ut hur man använder skelettets stödjande konstruktion och hur man rör sig effektivt med minimal energiåtgång, samtidigt som man får en naturlig god hållning.
Skelettet bär upp och ger stabilitet.
Många små muskler och ligament ser till att skelettdelarna bibehåller sin position.
Då vi får stabilitet genom skelettet kan de stora muskelgrupperna frigöras och användas till att utföra arbete. Ju längre från kroppens centrum desto mer finmotoriskt arbetar musklerna.

Kotorna i bröstryggraden är gjorde för rotation. Böjning fram bak och sida.
Ländryggen är gjord för böjning fram, bak och sida.
Det är viktigt att bibehålla rörlighet i bröstkorgen. Både för andning och rotation, men också för bröstkorgens inverkan på resten av kroppen.


Som små barn lär

Det lilla barnet lär sig genom att nyfiket, spontant, lekfullt utforska olika sätt att röra sig.

Vägen till ett naturligt rörelsemönster.

Feldenkrais®

  • använder sig av denna vår inneboende kunskap genom att bygga på rörelser inspirerade från det lilla barnets sätt att lära.
  • låter dig bli medveten om hur du gör och ger förutsättningar till förändring av dina vanor.

 Ökat välbefinnande. 

Feldenkrais utvecklar balans, koordination och koncentration och funktion, samt minskar stress och smärta.

Passar alla som vill förbättra sin rörlighet, nå bättre resultat i idrott, minska smärta eller är nyfiken på vilka outnyttjade resurser man har inom sig.

Allt efter var och ens personliga förutsättningar.

När man lär sig en ny rörelse eller hittar tillbaka till en glömd, så påverkas också tanke, känsla och handling.

Genom att bli mer närvarande i sin kropp och öva upp sin kroppskännedom blir kroppsuppfattning och självbild bättre.