2021, ett nytt friare år

2021, ett nytt friare år

En väntans och längtans tid.Vi är redan inne i slutet på januari i detta väntans år 2021. I vart fall är det så jag känner, ett väntans år, ett längtans år. Längtan efter att umgås fritt, att komma ifrån den rädsla som präglar mångas beteende idag. Rädslan för ett virus. Rädsla förlamar socialt liv. Längtan efter ett liv utan restriktioner. Kanske kan den nu påbörjade vaccinationen göra att framför allt många äldre vågar sig ut och kan aktivera sig socialt igen, att barn får börja idrotta, att kommunala idrottshallar, simhallar, uteskridskobanor!! öppnar igen.Hälsomässigt har…Läs mer …