”Jag borde vara bra, men det går inte över.”

Vad är Somatic Experiencing?
Det handlar om Trauma, både fysiska och emotionella.

Det akuta mottagandet efter trauma är viktigt.
Trauman, både fysiska och emotionella, behöver bli sedda/bemötta/omhändertagna annars kan de ge symptom i form av
smärta, oro, avstängdhet, upprepade skador mm.
Traumat kan ha skett nyligen eller för länge sen. Vårdpersonalen varit skicklig och den fysiska skadan redan läkt.
Det kan hända ändå. ”Jag mår inte bra”

Traumat måste förstås/bearbetas på flera nivåer,
– känslomässigt (emotionellt)
– kognitivt (intellektuellt/logiskt)
– fysiologiskt (kroppsligt).

Genom SE kan du få hjälp så att kroppen och nervsystemet verkligen förstår att faran, händelsen, olyckan är över.
Hur hjälper det? Bl a genom att:
– ge tid
– lyssna till kroppens fysiologi, dess reaktioner
– utveckla förmågan att orientera i rummet
– bygga upp en inre trygghet så att kroppens alarmsystem kan slå av.

Det finns möjlighet att gå vidare, det kan gå över.


Under fliken Somatic Experiencing  kan du läsa lite mer och träffa Babytiger som hjälper små barn på sjukhus i Västra Götaland.

Vill du läsa? ”Peter Levine: Waking the Tiger”. Lättläst bok för att förstå idén bakom.